Poslanec mestského zastupiteľstva, podnikateľ a podpredseda občianskeho združenia Pre mesto Ing. Ondrej Kavka oficiálne oznámil svoju kandidatúru na primátora mesta Poprad.

„Už niekoľko rokov sa venujem verejnoprospešným projektom v oblasti športu – napríklad budovanie cyklochodníkov či bežkárskych tratí – i v oblasti  kultúry, v rámci aktivít združenia PRE MESTO najmä festivalov Made in Slovakia a Viva Italia. Ako mestský poslanec podporujem budovanie športových ihrísk či obnovu a rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, no cítim a som presvedčený o tom, že mnoho vecí sa v našom meste dá robiť rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie,“ uviedol hlavné dôvody svojho rozhodnutia Ing. O. Kavka.

Sústrediť sa chce na tri základné ciele. Zastaviť neustály pokles obyvateľov mesta, posilniť podporu a rozvoj turizmu a zlepšiť systém dopravy v Poprade.

Počet obyvateľov Popradu klesá posledných 12 rokov a ročne tak mesto na daniach prichádza o cca 2 mil. €, ktoré by sa dali použiť napríklad na opravu ciest, výstavbu detských ihrísk či ďalšie športoviská. Mesto pritom vlastní lokality aj nehnuteľnosti vhodné na výstavbu štartovacích či nájomných bytov či domov pre mladé rodiny napríklad v areáli bývalých Dukelských kasární, na Kvetnici či sídlisku Juh.

Cestovný ruch považuje O. Kavka za najefektívnejší spôsob zhodnotenia krásy mesta, úspechov  jeho obyvateľov, histórie, kultúry či napríklad športovcov. Poprad je potrebné definovať ako cieľovú destináciu, aby sa postupne stal lídrom v oblasti turizmu. Predurčuje ho na to jeho poloha a výborná dopravná dostupnosť. O. Kavka tiež plánuje vytvoriť mechanizmus participatívneho rozpočtu, prostredníctvom ktorého občiansky sektor, miestne komunity, ale aj lokálnych podnikateľov môže mesto podporiť, ak prídu s  riešeniami, ktoré zlepšia služby najmä v oblasti podpory turizmu.

O. Kavka tiež verí, že sa mu v spolupráci s odborníkmi podarí vyriešiť problém s prehustenou dopravou na Štefánikovej ulici, ktorou denne prejde 18 000 až 20 000 áut, jej rozšírením z dvojprúdovej na štvorprúdovú cestu a prostredníctvom vybudovania podjazdu popod železničný most. Jeho cieľom je urobiť všetko preto, aby sa v období 6 až 8 rokov znížil objem individuálnej automobilovej dopravy a obyvatelia mali k dispozícii bezpečné trasy pre cyklistov i chodcov najmä smerom k športoviskám a priemyselnej zóne v Matejovciach.

Kandidatúru O. Kavku prišiel podporiť aj známy onkológ MUDr. Juraj Beniak. „Dobrý primátor potrebuje predovšetkým poznať mesto, mať schopnosť ho meniť, dokázať vydržať a nebyť chamtivý. To všetko podľa mňa Ondrej Kavka spĺňa a jeho kandidatúru podporujem nielen preto, že je mojim dobrým priateľom.“