Cyklotrasa, ktorá prepojí centrum mesta s miestnym akvaparkom a historickou Spišskou Sobotou, za ktorú roky bojuje združenie Pre mesto a mestský poslanec Ondrej Kavka, sa stáva skutočnosťou. A mesto ide pri budovaní cyklistických chodníkov ešte ďalej.
Nový cyklochodník od západu na východ popri rieke Poprad sa napojí na už existujúci cyklochodník pri vodnej kaskáde na sídlisku Západ a povedie až po čističku odpadových vôd na východnej hranici mesta.
Výstavba nového cyklochodníka je rozdelená do štyroch etáp. Prvá bude smerovať od čističky odpadových vôd po čerpaciu stanicu, druhá povedie od čerpacej stanice po miestny akvapark, tretia časť od akvaparku po veľkú kruhovú križovatku a nakoniec sa spojí s existujúcou cyklotrasou pri vodnej kaskáde.
Ako prvý by sa mal realizovať úsek od veľkej kruhovej križovatky pri mestskom úrade po akvapark, pretože je z technického aj majetkovo-právneho hľadiska najrýchlejšie realizovateľná a pravdepodobne bude aj najviac využívaná. Mesto už má spracovaný projekt pre územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, momentálne prebieha inžinierska činnosť, aby projekt mohli podať na vydanie územného rozhodnutia.
Finančné prostriedky na budovanie prvej časti cyklochodníka boli zahrnuté do návrhu rozpočtu na rok 2017 a samospráva sa bude uchádzať aj o prostriedky zo zdrojov EÚ. Celá trasa cyklistického chodníka je vedená v blízkosti rieky Poprad. Súčasťou jeho výstavby bude aj revitalizácia peších trás okolo rieky, obnova osvetlenia, detských ihrísk pri trase, ktoré by mali byť riešené formou odpočinkových zón. Cyklochodník cez mesto by mal byť osvetlený, preto mesto plánuje existujúce osvetlenie doplniť novým.
Chodník z východu na západ bude strategickou osou, na ktorú sa postupne môžu pripájať ďalšie trasy, napríklad na hlavnú stanicu, Námestie sv. Egídia či do mestskej časti Spišská Sobota.
Popradský cyklochodník by sa mal pri čističke odpadových vôd na východnej hranici mesta napojiť na cyklochodník z Veľkej Lomnice a stať sa tak súčasťou cyklotrasy okolo Tatier.

chodnik