Športová verejnosť vyše sedem rokov volala po obnovení tradície vyhodnocovania najlepších športovcov a športových kolektívov v našom meste a ich volanie OZ PRE MESTO prostredníctvom osoby Ing. Ondreja Kavku vypočulo. 28. novembra
Komisia pre oficiálne oslovilo športové kluby v Poprade so žiadosťou o návrh nomináciu najlepších jednotlivcov v kategóriách žiactvo, mládež a dospelí, a tiež v kategóriách najlepší športový kolektív, tréner, športový funkcionár a najlepšie športové podujatie za rok 2017. Kandidáta mali odporučiť aj pre udelenie Ceny fair play. Slávnostný večer v podobe tradičnej telovýchovnej akadémie, spojený s oficiálnych vyhodnotením najlepších sa uskutoční 26. januára 2018. Všetky návrhy prerokuje a ocenených vyberie komisia.
Sprievodnými podujatiami akadémie budú napríklad stretnutia športovcov so študentmi v našich školách, autogramiáda úspešných a pod. Cieľom akcie je nielen oceniť najúspešnejších, ale zorganizovať podujatie, na ktorom sa neformálne stretnú športovci rôznych vekových kategórií a druhov.